Previous
Next

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

04/12/2023

Báo cáo

Báo cáo sơ kết học kỳ I, nhiệm vụ, giải pháp học kỳ II năm học 2020-2021

04/12/2023

Công văn

Công văn hướng dẫn tra cứu kết quả pháp điển hệ thống QPPL

02/01/2021

Quyết định

Quyết định Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 cho Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong

04/12/2023

Quyết định

Quyết định thành lập tổ kiểm tra CCHC năm 2021

04/12/2023

Kết luận

Kết luận Thanh tra về thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

02/04/2021

Kết Luận

Kết luận thanh tra hành chính trường THPT Đắk Song